Shopping Cart

Gratis verzending in Gemeente Venlo            Geleverd binnen 3 werkdagen

Nieuws        Over ons

 

Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen beschikbaar en zichtbaar op de website +WINE. Tevens kan op verzoek een exemplaar per e-mail toegezonden worden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van +WINE. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Alle aanbiedingen van +WINE zijn vrijblijvend en gelden o.b.v. beschikbaarheid. +WINE behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken.
 4. +WINE heeft altijd het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Als de afnemer hierdoor zou worden benadeeld heeft de afnemer het recht de bestelling te annuleren.
 5. Bij annulering worden reeds door de afnemer gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen na annulering, door +WINE op de bankrekening van de afnemer geboekt.
 6. Alle prijzen op de website van +WINE zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW. De bezorgkosten worden apart weergegeven.
 7. De afnemer kan een van de betalingsmogelijkheden kiezen die op de website zijn aangegeven. Bestellingen worden slechts geleverd indien wij de betaling ontvangen hebben of als dit schriftelijk anders overeengekomen is met +WINE.
 8. +WINE zorgt voor een veilige Web omgeving ter beveiliging van de elektronische betaling.
 9. In overeenstemming met +WINE is (gedeeltelijke) betaling achteraf via factuur mogelijk. Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen na dagtekening voldaan te zijn. +WINE zal na overschrijding van de betalingstermijn een 1e herinnering via e-­‐ mail sturen. Een 2e herinnering zal schriftelijk plaatsvinden waarbij administratiekosten in rekening zullen worden gebracht. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinneringen niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum heeft betaald, heeft +WINE het recht om haar gemaakt kosten voor incasso aan de afnemer in rekening te brengen.
 10. Alle aan de afnemer geleverde producten blijven eigendom van +WINE, totdat het volledige verschuldigde bedrag aan +WINE is voldaan.
 11. Bezorgkosten binnen Nederland zijn zichtbaar bij de bestelling. Voor alle bestellingen in Nederland boven de € 150 worden geen bezorgkosten in rekening gebracht. Bezorging in het buitenland kan enkel in overleg.
 12. +WINE zal elke bestelling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren. De genoemde termijnen zijn slechts indicatief en binden +WINE niet. Vertragingen bij levering bieden de afnemer geen recht op schadeloosstelling noch recht op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer de bestelling niet op voorraad is wordt er contact met de afnemer opgenomen over de levertijd. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact opgenomen en de afnemer eventueel een alternatief aangeboden. Mocht dit alternatief voor de afnemer niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling geannuleerd.
 13. Levering vindt plaats binnen uiterlijk 5 werkdagen, tenzij anders aangegeven via de website. +WINE behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt geleverd.
 14. De bestelling (of een deel daarvan) mag binnen 5 werkdagen na ontvangst geretourneerd worden zonder opgaaf van redenen. Het is alleen mogelijk om flessen/goederen in de originele ongeopende verpakking/doos te retourneren. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de afnemer. De goederen dienen teruggestuurd te worden naar het bovenstaande adres. Na ontvangst van de retour gezonden goederen ontvangt de afnemer het bijbehorende bedrag retour.
 15. +WINE garandeert de afnemer vervanging van niet geheel verbruikte flessen die door een aantoonbaar gebrek zijn aangetast. Als vervanging worden gelijkwaardige goederen aangeboden. Vergoeding wegens gevolgschade is uitgesloten.
 16. Door de afnemer ingevoerde persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een niet openbaar bestand  en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer te informeren over de zaken en diensten van +WINE.
 17. Het is niet toegestaan om zonder goedkeuring enige informatie van de website van +WINE te gebruiken zoals naam, logo en teksten.
 18. + WINE verkoopt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
 19. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van +WINE is het Nederlands recht van toepassing.
 20. Klachten kunnen enkel schriftelijk aan +WINE kenbaar gemaakt worden. +WINE zal er alles aan doen om deze klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en op te lossen.

Disclaimer

+WINE heeft haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel, volledig of juist is. De inhoud van de website van +WINE  is enkel ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Op alle aanbiedingen, producten en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van +WINE van toepassing. Deze zullen bij het plaatsen van een bestelling door de afnemer aanvaard dienen te worden.

+WINE is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van onze website of de daarop aanwezige informatie.

+WNE maakt op haar website ook gebruik van informatie en afbeeldingen waarbij het eigendomsrecht bij derden ligt. Het is niet toegestaan om op de website gepubliceerde afbeeldingen, informatie of teksten te bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van +WINE of de rechthebbende.

Gratis verzending

Op alle bestellingen in Venlo of boven €150

Retourneren

14 dagen bedenktijd

Ruime collectie

Wijnen uit heel de wereld

100% Beveiligde betaling

Via iDeal

Chat openen